2007-08-11 Medeltidsdagarna Arboga

Försäljning av keramik med medeltida anknytning tillsammans med Anna Linder.