2008-05-31 Blomster, monster och andra konster

Samlingsutställning tillsammans med Anna Linder och Tommie Holmström på Galleri Glädjehuset.